change

Condicions de compra

Dades fiscals de Viladellops

Denominació Viladellops Vinícola SL
CIF ESB60460409
Adreça Viladellops 5
08734 Olèrdola
Barcelona – Espanya
Telèfon (+34) 938 188 371
eMail info@viladellops.com

Objecte i àmbit d’aplicació

Les presents Condicions Generals de Contractació tenen com a objecte regular la relació entre Viladellops Vinicola S.L (en endavant “Finca Viladellops” i/o la Companyia) i vostè (en endavant, el “Client”), relativa a totes les transaccions realitzades a través del lloc web Viladellops.com (en endavant, el “Lloc Web”) consistents en reserves de visites i activitats de l’empresa (en endavant, els “Serveis”).

Exclusions

Queda prohibida la prestació dels Serveis a través del Lloc Web a menors de 18 anys que no vagin acompanyats d’un adult.

Així mateix, els serveis oferts per Finca Viladellops a través del Lloc Web que impliquin el consum de begudes alcohòliques de qualsevol graduació queden prohibits a menors de 18 anys.

Aceptació i prova d’acceptació

La contractació dels Serveis oferts per Finca Viladellops ha de realitzar-se a través de l’activació del botó RESERVAR que apareix al peu de pàgina de reserva dels Serveis, i expressa l’acceptació total de les presents Condicions generals de Contractació amb anterioritat a la reserva dels Serveis, sense que li siguin d’aplicació les novetats que puguin produir-se al clausulat de les Condicions Generals de Contractació amb posterioritat.

Des del moment de l’acceptació, l’usuari adquireix la condició de Client de Finca Viladellops que es descriu en aquestes Condicions Generals de Contractació. Qualsevol servei ofert amb posterioritat per Finca Viladellops haurà de ser objecte d’una nova contractació.

Si el Client desitja llegir amb més deteniment les Condicions Generals de la Contractació, pot imprimir en paper o guardar el document en format electrònic.

Finca Viladellops enviarà al Client, una vegada acceptades de forma expressa les Condicions Generals de Contractació, justificació de la contractació efectuada, en tots els seus terminis, a través de correu electrònic, o correu certificat amb acusament de recepció abans de que es compleixin 24 hores de la compra.

Així mateix, Finca Viladellops remetrà la reserva al Client a través dels mitjans electrònics aportats pel propi Client.

Finca Viladellops l’informa de que arxiva els documents electrònics en els que queden formalitzades les contractacions, a les quals el Client podrà accedir en qualsevol moment, sol·licitant-ho al Departament d’Atenció de Visites de Finca Viladellops.
En cas de que el Client cometés un error a l’hora d’enviar les dades podrà modificar-les al Departament d’atenció de Visites de Finca Viladellops.

Preus, Forma de Pagament, Condicions de visita i Cancelació de Reserva

4.1 Preus

Els preus aplicables a cada Servei són els indicats al Lloc Web en la data de contractació incloent tots ells l’IVA.
Les ofertes estaran degudament marcades i identificades com a tals, indicant convenientment el preu anterior i el preu de la oferta.
Finca Viladellops es reserva el dret a efectuar canvis al Lloc Web, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar diàriament els Serveis en funció del mercat.

4.2 Forma de pagament

L’adquisició dels Serveis es poden efectuar per qualsevol dels mitjans següents, a saber:

  • Per mitjà de la passarel·la de pagament de l’entitat “Banc de Sabadell”.
  • Paypal

4.3 Condicions de visita

La visita començarà puntualment a l’hora concretada. Passats 10 minuts de l’hora d’inici, no serà possible afegir-se al grup.
Les visites hauran de reservar-se amb antelació donat el seu aforament limitat. En cas de presentar-se sense reserva se’ls podrà afegir a un visita en cas de que d’haver-hi places lliures.

4.4 Cancel·lació de Reserva

Finca Viladellops ofereix al Client la possibilitat d’anul·lar la seva reserva a través de la direcció de correu electrònic info@viladellops.com. En cas d’anul·lació de la visita, no es retornarà l’import cobrat.

No obstant, el Client podrà realitzar la visita un altre dia diferent a concretar amb el celler i durant un període màxim de 2 mesos.
Finca Viladellops es reserva el dret de modificat unilateralment el contingut, recorregut, alterar al duració de la visita per causes raonables, tals com pluja, boira o altres condicions meteorològiques, falta de subministrament elèctric, fallades mecàniques o informàtiques, etc.

En el cas de que Finca Viladellops cancel·lés la visita per causes imputables a l’empresa abans del seu inici, existirà el dret de reemborsament dels imports pagats.
Per a qualsevol reclamació o consulta pot dirigir-se a la següent direcció de correu electrònic: info@viladellops.com

Idioma

L’idioma en el qual es perfeccionarà el contracte entre Finca Viladellops i el Client català.

Responsabilitats de Finca Viladellops

Finca Viladellops garanteix la qualitat del Servei contractat a través del seu Lloc Web. Queden garantits tots els drets que les Lleis en vigor garanteixen als consumidors i usuaris.

L’ incompliment de qualsevol d’aquestes Condicions Generals de Contractació podrà donar lloc a la cancel·lació dels Serveis contractats pel Client.

Responsabilitats del Client

El Client s’obliga a realitzar un ús lícit dels Serveis, sense contravenir la legislació vigent, ni lesionar els drets i interessos de terceres persones.

El Client garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades al complimentar els formularis de contractació, evitant la causació de perjudicis a Finca Viladellops producte de la incorrecció dels mateixos.

L’ incompliment de qualsevol d’aquestes Condicions Generals de Contractació podrà donar llor a la retirada o cancel·lació dels Serveis per part de Finca Viladellops sense necessitat de previ avís al Client i sense que això li doni dret a cap tipus d’indemnització.

Dades personals i comunicacions comercials

Sense prejudici del previst en l’indicat en cada un dels formularis del Lloc Web, les dades personals que el Client faciliti formaran part d’un fitxer titularitat de Finca Viladellops amb la finalitat de gestionar i atendre la seva sol·licitud, això com per a poder remetre la informació sobre els productes que elaborem i distribuïm, tant per mitjans postals com electrònics.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com revocar el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials, enviant un correu electrònics a la direcció info@viladellops.com o una carta dirigida a: Finca Viladellops, Finca Viladellops 08734 Viladellops (Olèrdola)

Propietat Industrial i Intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre les creacions, marques, logotips, i qualsevol altre susceptible de protecció, continguts al Lloc Web de Finca Viladellops corresponen en exclusiva a Finca Viladellops o a tercers que han autoritzat la seva inclusió al Lloc Web. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades de dites creacions, marques, logotips, etc. constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial de Finca Viladellops o del titular dels mateixos, i podrà donar lloc a l’exercici de quantes accions judicials o extrajudicials li poguessin correspondre en l’exercici dels seus drets.

Així mateix, la informació a la qual el Client pot accedir a través del Lloc Web, pot estar protegida per drets de propietat intel·lectual o d’una altra índole. Finca Viladellops no serà responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions de tals drets que pugui cometre com a usuari.

Jurisdicció i Llei aplicable

En el supòsit de que sorgís qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents Condicions Generals de Contractació, els Jutjats i Tribunals que, en el seu cas, coneixeran de l’assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s’atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc de compliment de l’obligació o al del domicili de la part compradora.

En cas de que es tracti d’una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

Book Now
0
    0
    Cistella
    El carretó està buitTorna a la botiga